• Akbaş(köpek)

    Akbaş Köpeklerinin Kökeni ve Tarihçesi

    Türkiye’de şimdi yaygın olarak yaşadığı bölgeye, Ural Dağları ve Balkaş Gölü arasından, Altınordu Devleti ve türevi olan İlhanlılar Devleti döneminde buraya yerleştirilen Orta Asya’lı Türk boyları ve Moğol soylarının karışması ile oluşan Karatatar Türkmenleri tarafından getirildiği düşünülmektedir.[1] Hayvan yetiştiriciliği konusunda başarılı olan Oğuz Türkleri Asya’nın kuzeyinden güneyin sıcak ve nemli iklimine uyum sağlaması için Akbaş ve Karabaşları melezleştirerek bölge iklimine uyumlu hale getirmişlerdir.[2][3] Göçebe kavimlerle Anadoluya gelen Akbaşlar, Osmanlı’nın Zorunlu İskan dönemine kadar, hayvancılıkla uğraşan yarı-göçebe topluluklarla birlikte gezgin yaşam tarzını sürdürmüşlerdir.   Tarihçesi Aynı zamanda, Kangal (Karabaş) ile birlikte Anadolu Çoban Köpeği olarak da anılan bu ırk Türkiye’de Batı ve Orta Anadolu Bölgesi’nde, özellikle Eskişehir, Kütahya dolaylarında yaşamaktadır. Bundan…

  • Akbaş(köpek)

    Akbaş Köpeğinin Özellikleri

    Akbaş; çok zeki, cesur ve ailesine bağlı, Anadolu‘ya özgü bir köpek ırkıdır. Türkiye’nin yerli köpek ırklarından biri olup sürü koruma köpeği olarak yetiştirilmektedir. Eskişehir, Sivrihisar, seyitgazi, Emirdağ arasında, ender olarak da Polatlı–Haymana arasında rastlanmaktadır.[1] Akbaş Köpeğinin Özellikleri Ağırlık: 40-64 kg 90-140 lb Boy: 71-86 cm 28-34inch Tüy: Düz, uzun Coat (cont): long on tail & body Aktivite düzeyi: Düşük Öğrenme düzeyi: Yüksek Huy: Sakin, Sessiz Temperament (cont) Koruyucu Koruyuculuk: Yüksek Bekçilik ve gözetleme Yüksek Kızgınlık: Senede 2 kez, ort. 21 gün Çiftleşme zamanı: Kızgınlığın 9-13 üncü gün Gebelik süresi: 58-63 gün Yavru sayısı: 8-9 yavru Yaşam süresi: 10-15 yıl Himayesinde gördüğü inek, koyun gibi hayvanlara ve birlikte yaşadığı insanlara karşı çok…